نمایندگی هاست پربازدید NVME

RHP-2g

نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک

 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • اکانت سي پنل مجاز 5
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
150,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
750,000 ریال شش ماهه
1,350,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-5g

نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک

 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • اکانت سي پنل مجاز 12
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
230,000 ریال ماهانه
650,000 ریال سه ماهه
1,230,000 ریال شش ماهه
2,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-10g
 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 18
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
300,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
2,700,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-15g
 • فضا 15 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 25
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
400,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
3,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-20g
 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 35
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
500,000 ریال ماهانه
1,400,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-40g
 • فضا 40 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 50
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
700,000 ریال ماهانه
1,900,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
6,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-60g
 • فضا 60 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 70
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
900,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سه ماهه
4,500,000 ریال شش ماهه
8,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHP-90g
 • فضا 90 گیگ
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • وب سرور LiteSpeed
 • ورژن پی اچ پیانتخابی توسط خود کاربر
 • نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با 1 کلیک
 • اکانت سي پنل مجاز 99
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
1,300,000 ریال ماهانه
3,000,000 ریال سه ماهه
5,500,000 ریال شش ماهه
9,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید