بک آپ گیری روزانه

پکیج 1 اکانت

به ازای 1 تا 2 گیگ حجم بک آپ ماهانه 15 هزار تومان
به ازای 2 تا 5 گیگ حجم بک آپ ماهانه 30 هزار تومان
به ازای 5 تا 10 گیگ حجم بک آپ ماهانه 60 هزار تومان
برای حجم های بیشتر تیکت ارسال کنید.
برای تعداد بیشتر از یک اکانت باید چن بار این محصول سفارش داده شود.
هاست بک اپ برای این سرویس رایگان توسط ما در سروری دیگر تامین میشود.
از هر اکانت 7 بک آپ نگه داری میشود.