سرور بک آپ

BX10

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 1 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد

BX20

فضا 500 گیگابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 2 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد

BX30

فضا 1 ترابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 5 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد

BX40

فضا 2 ترابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 10 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد

BX50

فضا 5 ترابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 15 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد

BX60

فضا 10 ترابایت
پهنای باند داخل آلمان نامحدود
پهنای باند به سایر کشور ها 20 ترابایت
دسترسی ها FTP FTPS SFTP SCP
مکان سرور آلمان
قابلیت ارتقا و تنزل دارد