سرور مجازی NVMe با منابع اختصاصی دیتاسنتر

تضمین 100درصد اپتایم

سرور رم 2 گیگ NVMe

سی پی یو 1 هسته 2100 MHz
رم 2 گیگابایت
هارد 20 گیگ NVMe
پورت 1 گیگ اختصاصی برای هر سرور
پهنای باند 20 ترابایت

  • نکته روی این سرور ویندوز نصب نمیشود
سرور رم 4 گیگ NVMe

سی پی یو 2 هسته 4200 MHz
رم 4 گیگابایت
هارد 40 گیگ NVMe
پورت 1 گیگ اختصاصی برای هر سرور
پهنای باند 20 ترابایت

  • نکته روی این سرور ویندوز نصب نمیشود
سرور رم 8 گیگ NVMe

سی پی یو 2 هسته 4200 MHz
رم 8 گیگابایت
هارد 80 گیگ NVMe
پورت 1 گیگ اختصاصی برای هر سرور
پهنای باند 20 ترابایت

  • نکته روی این سرور ویندوز نصب نمیشود
سرور رم 16 گیگ NVMe

سی پی یو 4 هسته 8400 MHz
رم 16 گیگابایت
هارد 160 گیگ NVMe
پورت 1 گیگ اختصاصی برای هر سرور
پهنای باند 20 ترابایت

  • نکته روی این سرور ویندوز نصب نمیشود
سرور رم 32 گیگ NVMe

سی پی یو 8 هسته 2100 MHz
رم 32 گیگابایت
هارد 240 گیگ NVMe
پورت 1 گیگ اختصاصی برای هر سرور
پهنای باند 20 ترابایت

  • نکته روی این سرور ویندوز نصب نمیشود