هر 1 یگ رم اضافه ماهانه 10 هزار تومان | هر 1 گیگ فضا اضافه ماهانه 10 هزار تومان

هاست ربات تلگرام 1 -2 موجود است

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان

هاست ربات تلگرام 2 -16 موجود است

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 60 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان

هاست ربات تلگرام 3 -5 موجود است

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 90 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان

هاست ربات تلگرام 4

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 130 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان

هاست ربات تلگرام 5

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان

هاست ربات تلگرام 6

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 220 گیگابایت ماهانه
دیتابیس 1 عدد
دارای SSL رایگان
سرور کلود با هارد SSD
بدون امکانات اضافه
امکان دریافت ساب دامین رایگان