هاست ایران

هاست 1 گیگ SSD ایران

پهنای باند نامحدود
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

70,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
380,000 ریال شش ماهه
600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 2 گیگ SSD ایران

پهنای باند نامحدود
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

90,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
450,000 ریال شش ماهه
880,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 3 گیگ SSD ایران

پهنای باند نامحدود
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

110,000 ریال ماهانه
300,000 ریال سه ماهه
550,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگ SSD ایران

پهنای باند نامحدود
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

150,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
750,000 ریال شش ماهه
1,350,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگ SSD ایران

پهنای باند نامحدود
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

250,000 ریال ماهانه
650,000 ریال سه ماهه
1,200,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید