سرور مجازی ایران

sm1

پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm2

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 25 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm3

پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm4

پردازنده 3 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%