سرور مجازی المان

GR-plan512

رم 512 مگابایت
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core
هارد 35 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل

GR-plan1024 -3 موجود است

رم 1 گیگ
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد 50 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل

GR-plan2048

رم 2 گیگ
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد 70 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل

GR-plan3072

رم 3 گیگ
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core
هارد 100 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل

GR-plan4096

رم 4 گیگ
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد 120 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل

GR-plan5120

رم 5 گیگ
نوع پردازنده
Intel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core
هارد 150 گیگ
نامحدود پهنای باند
1 گیگابیت پورت
آلمان موقعیت سرور
انتخابی سیستم عامل