به هزینه هر سرور 70 هزار تومان اضافه میشود.

هزینه مدیریت سرور در صورت تمایل جهت رفع مشکلات در طول یک ماه 50 هزار تومان خواهد بود.

Dedicated Root Server EX41-SSD
 • رم 32 گیگ از نوع DDR4 RAM
 • cpu مدل Intel® Core™ i7-6700
 • هارد 2 عدد 500 گیگ SSD
 • پورت 1 گیگ
 • فضای رایگان بک اپ 100 گیگ
 • نصب رایگان کنترل پنل به انتخاب کاربر
 • هزینه ستاپ 405 هزار تومان
5,900,000 ریال ماهانه + 11,900,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dedicated Root Server EX41S-SSD
 • رم 64 گیگ از نوع DDR4 RAM
 • cpu مدل Intel® Core™ i7-6700
 • هارد 1 عدد 500 گیگ SSD
 • پورت 1 گیگ
 • فضای رایگان بک اپ 100 گیگ
 • نصب رایگان کنترل پنل به انتخاب کاربر
 • هزینه ستاپ 405 هزار تومان
5,900,000 ریال ماهانه + 11,900,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dedicated Root Server EX51-SSD
 • رم 64 گیگ از نوع DDR4 RAM
 • cpu مدل Intel® Core™ i7-6700
 • هارد 2 عدد 500 گیگ SSD
 • پورت 1 گیگ
 • فضای رایگان بک اپ 100 گیگ
 • نصب رایگان کنترل پنل به انتخاب کاربر
 • هزینه ستاپ 505 هزار تومان
7,500,000 ریال ماهانه + 15,000,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dedicated Root Server PX61-SSD
 • رم 64 گیگ از نوع DDR4 RAM
 • cpu مدل Intel® Xeon® E3-1275 v5
 • هارد 2 عدد 480 گیگ SSD
 • پورت 1 گیگ
 • فضای رایگان بک اپ 100 گیگ
 • نصب رایگان کنترل پنل به انتخاب کاربر
 • هزینه ستاپ 606 هزار تومان
9,000,000 ریال ماهانه + 18,000,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Dedicated Root Server EX40-Hybrid
 • رم 32 گیگ از نوع DDR4 RAM
 • cpu مدل Intel® Core™ i7-4770
 • هارد 2 عدد 240 گیگ SSD
 • و 2 عدد 2 ترا SATA
 • پورت 1 گیگ
 • فضای رایگان بک اپ 100 گیگ
 • نصب رایگان کنترل پنل به انتخاب کاربر
 • هزینه ستاپ 300 هزار تومان
9,000,000 ریال ماهانه + 18,000,000 ریال هزینه راه اندازی
سفارش دهید