هاست دانلود حجم بالا

هاست 100 گیگ دانلود

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 3 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس 1 عدد دارد
هاست 200 گیگ دانلود

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 200 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 4 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست 350 گیگ دانلود

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 350 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 4.5 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست 500 گیگ دانلود

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 500 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 5 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست یک ترا دانلود

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 1,000 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 6 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد