هاست بک آپ

BackUp_30GB
 • مقدار فضا 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • تحويل فوری پس از پرداخت آنلاين
BackUp_60GB
 • مقدار فضا 60 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • تحويل فوری پس از پرداخت آنلاين
BackUp_120GB
 • مقدار فضا 120 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • تحويل فوری پس از پرداخت آنلاين
BackUp_100GB
 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • تحويل فوری پس از پرداخت آنلاين
BackUp_240GB
 • مقدار فضا 240 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • تحويل فوری پس از پرداخت آنلاين