هاست دانلود و آپلود

هاست دانلود 1 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 30 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
25,000 ریال ماهانه
70,000 ریال سه ماهه
140,000 ریال شش ماهه
250,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 2 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 40 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
30,000 ریال ماهانه
85,000 ریال سه ماهه
160,000 ریال شش ماهه
300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 3 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 50 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
35,000 ریال ماهانه
100,000 ریال سه ماهه
190,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 5 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 100 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
50,000 ریال ماهانه
140,000 ریال سه ماهه
270,000 ریال شش ماهه
500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 10 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 200 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
90,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
480,000 ریال شش ماهه
750,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 20 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 500 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 35 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 35 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 1 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 50 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 2 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 70 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 70 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 2.5 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 100 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 3 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد