هاست دانلود و آپلود

هاست دانلود 1 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 30 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
هاست دانلود 2 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 40 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
هاست دانلود 3 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 50 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
هاست دانلود 5 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 100 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس ندارد
هاست دانلود 10 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 200 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 20 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 500 گیگ
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 35 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 35 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 1 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 50 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 2 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 70 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 70 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 2.5 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد
هاست دانلود 100 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 3 ترا
 • کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • تعداد اکانت ftp نامحدود
 • پشتیبانی از PHP بله
 • امکان ایجاد دیتابیس دارد