هاست پربازدید SSD

Addon Domains در این سرور 0 هست- نصب خبر خوان و ربات تلگرام در این سرور ممنوع است.

هاست 500 مگ
 • فضا 500 مگابایت
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 25
 • پروسس همزمان(Number of processes) 125
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 20%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 1024 kb
 • میزان رم 1024 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
60,000 ریال ماهانه
170,000 ریال سه ماهه
330,000 ریال شش ماهه
600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 1 گیگ
 • فضا 1 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 30
 • پروسس همزمان(Number of processes) 135
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 25%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 1536 kb
 • میزان رم 1536 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
85,000 ریال ماهانه
220,000 ریال سه ماهه
420,000 ریال شش ماهه
750,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 2 گیگ
 • فضا 2 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 35
 • پروسس همزمان(Number of processes) 145
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 30%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 2048 kb
 • میزان رم 2048 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
110,000 ریال ماهانه
310,000 ریال سه ماهه
600,000 ریال شش ماهه
950,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگ
 • فضا 5 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 40
 • پروسس همزمان(Number of processes) 155
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 35%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 2560 kb
 • میزان رم 2560 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
170,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
900,000 ریال شش ماهه
1,300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگ
 • فضا 10 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
 • پروسس همزمان(Number of processes) 165
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
 • میزان رم 3072 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
250,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سه ماهه
1,200,000 ریال شش ماهه
1,850,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 20 گیگ
 • فضا 20 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 50
 • پروسس همزمان(Number of processes) 175
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 45%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 3584 kb
 • میزان رم 3584 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
380,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
1,800,000 ریال شش ماهه
2,600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 40 گیگ
 • فضا 40 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 60
 • پروسس همزمان(Number of processes) 200
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 55%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 4096 kb
 • میزان رم 4096 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
700,000 ریال ماهانه
1,800,000 ریال سه ماهه
3,200,000 ریال شش ماهه
5,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 80 گیگ
 • فضا 80 گیگ
 • حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 70
 • پروسس همزمان(Number of processes) 250
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 65%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 5120 kb
 • میزان رم 5120 mb
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل Cpanel
 • نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
 • بک آپ گیری هفتگی
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • وب سرور LiteSpeed
 • تحویل فوری و آنلاین بله
1,250,000 ریال ماهانه
2,200,000 ریال سه ماهه
4,000,000 ریال شش ماهه
7,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید