هاست لینوکس پربازدید SSD

تعداد اد دامین(Addon Domains) در این سرور 0 هست

هاست 1 گیگ
 • 1 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 30 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 135 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 25% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 1536 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 1536 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 2 گیگ
 • 2 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 35 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 145 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 30% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 2048 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 2048 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 5 گیگ
 • 5 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 40 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 155 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 35% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 2560 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 2560 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 10 گیگ
 • 10 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 45 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 165 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 40% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 3072 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 3072 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 20 گیگ
 • 20 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 50 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 175 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 45% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 3584 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 3584 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 40 گیگ
 • 40 گیگ فضا
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 60 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 200 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 55% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 4096 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 4096 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • برای اکانت سالانه رایگان نصب مدیریت محتوا
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین