سرور مجازی آلمان

قوانین: 1-در صورت نصب هر نوع پروکسی سرور بدون برگشت وجه حذف خواهد شد. 2-سرور مجازی بعد از 7 روز حذف خواهد شد 3-بک آپ از اطلاعات وظیفه مشتری است.

GR-plan512

1 هسته پردازنده 1024 مگاهرتز
رم 512 مگابایت
هارد دیسک 35 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

350,000 ریال ماهانه
990,000 ریال سه ماهه
1,900,000 ریال شش ماهه
3,700,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan1024

1 هسته پردازنده 1024 مگاهرتز
رم 1024 مگابایت
هارد دیسک 60 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

450,000 ریال ماهانه
1,250,000 ریال سه ماهه
2,400,000 ریال شش ماهه
4,600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan2048

2 هسته پردازنده 2048 مگاهرتز
رم 2048 مگابایت
هارد دیسک 90 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

550,000 ریال ماهانه
1,600,000 ریال سه ماهه
3,100,000 ریال شش ماهه
6,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan3072

2 هسته پردازنده 2048 مگاهرتز
رم 3072 مگابایت
هارد دیسک 130 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

650,000 ریال ماهانه
1,850,000 ریال سه ماهه
3,600,000 ریال شش ماهه
7,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan4096

3 هسته پردازنده 3072 مگاهرتز
رم 4096 مگابایت
هارد دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

750,000 ریال ماهانه
2,150,000 ریال سه ماهه
4,150,000 ریال شش ماهه
8,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan5120

4 هسته پردازنده 4096 مگاهرتز
رم 5120 مگابایت
هارد دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

850,000 ریال ماهانه
2,400,000 ریال سه ماهه
4,650,000 ریال شش ماهه
9,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
GR-plan6144

5 هسته پردازنده 6144 مگاهرتز
رم 6144 مگابایت
هارد دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مرکز داده Hetzner
پورت شبکه 1 گیگابیت
ای پی اختصاص داده شده 1 عدد

950,000 ریال ماهانه
2,700,000 ریال سه ماهه
5,250,000 ریال شش ماهه
10,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید