نمایندگی هاست دانلود و آپلود

RHD-10G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
RHD-25G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • مقدار فضا 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
RHD-50G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • مقدار فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
410,000 ریال ماهانه
1,150,000 ریال سه ماهه
2,100,000 ریال شش ماهه
4,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHD-70G

انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست

 • مقدار فضا 70 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
570,000 ریال ماهانه
1,550,000 ریال سه ماهه
3,000,000 ریال شش ماهه
6,200,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHD-100G
 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 3 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
750,000 ریال ماهانه
2,050,000 ریال سه ماهه
4,000,000 ریال شش ماهه
8,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHD-200G
 • مقدار فضا 200 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 4 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
990,000 ریال ماهانه
2,850,000 ریال سه ماهه
5,700,000 ریال شش ماهه
9,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHD-500G
 • مقدار فضا 500 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 5 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
2,100,000 ریال ماهانه
6,000,000 ریال سه ماهه
11,000,000 ریال شش ماهه
21,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
RHD-1000G
 • مقدار فضا 1000 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه 6 ترا
 • اکانت مجاز نامحدود
 • تعداد اکانت FTP نامحدود
 • تعداد ساب دامین نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته
 • کنترل پنل سی پنل
 • محل سرور آلمان
 • قابلیت ارتقا دارد
 • ديتابيس در صورت درخواست
 • تحويل پس از پرداخت آنلاين
 • انتقال رایگان هاست دانلود شما به شیراز وب هاست
4,000,000 ریال ماهانه
11,000,000 ریال سه ماهه
22,000,000 ریال شش ماهه
40,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید