آلفا ریسلر SSD

Alpha_1

فضا 20 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز 5
تعداد اکانت ریسلر مجاز 10
تعداد اکانت cpanel مجاز 60
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

390,000 ریال ماهانه
1,140,000 ریال سه ماهه
2,200,000 ریال شش ماهه
3,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_2

فضا 30 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ریسلر مجاز 15
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز 10
تعداد اکانت cpanel مجاز 90
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

500,000 ریال ماهانه
1,450,000 ریال سه ماهه
2,800,000 ریال شش ماهه
4,800,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_3

فضا 40 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ریسلر مجاز 20
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز 15
تعداد اکانت cpanel مجاز 120
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

600,000 ریال ماهانه
1,750,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
6,600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_4

فضا 60 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت cpanel مجاز 160
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

800,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سه ماهه
4,500,000 ریال شش ماهه
8,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_5

فضا 90 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت cpanel مجاز 199
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,300,000 ریال ماهانه
3,800,000 ریال سه ماهه
6,500,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_6

فضا 120 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت cpanel مجاز 250
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,600,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سه ماهه
8,500,000 ریال شش ماهه
16,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_7

فضا 160 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت cpanel مجاز 300
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,000,000 ریال ماهانه
5,900,000 ریال سه ماهه
11,500,000 ریال شش ماهه
20,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Alpha_8

فضا 200 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت cpanel مجاز 400
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,800,000 ریال ماهانه
8,100,000 ریال سه ماهه
16,000,000 ریال شش ماهه
28,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید