مستر ریسلر SSD

MR-1

فضا 10 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 5 عدد
اکانت cpanel مجاز 40 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

250,000 ریال ماهانه
720,000 ریال سه ماهه
1,400,000 ریال شش ماهه
2,200,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MR-2

فضا 20 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
اکانت cpanel مجاز 60 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

350,000 ریال ماهانه
1,020,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
3,300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MR-3

فضا 30 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
اکانت cpanel مجاز 80 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

430,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سه ماهه
2,350,000 ریال شش ماهه
4,400,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MR-4

فضا 50 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 35 عدد
اکانت cpanel مجاز 120 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

600,000 ریال ماهانه
1,750,000 ریال سه ماهه
3,400,000 ریال شش ماهه
6,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MR-5

فضا 70 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت cpanel مجاز 160 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

900,000 ریال ماهانه
2,650,000 ریال سه ماهه
5,200,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MR-6

فضا 90 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت cpanel مجاز 199 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,200,000 ریال ماهانه
3,350,000 ریال سه ماهه
60,000,000 ریال شش ماهه
11,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید